آغاز کلاس های حضوری دروس عملی از ۲۱ لغایت ۳۱ تیرماه. حضور کلیه اساتید گرامی و دانشجویان عزیز دروس فوق طبق برنامه ی درسی الزامی می باشد.